Vítejte na stránkách Advokátní kanceláře Kadlec

Naše advokátní kancelář poskytuje komplexní právní servis obchodním společnostem i fyzickým osobám, a to ve všech oblastech práva.

Pro obchodní společnosti naše advokátní kancelář zajišťuje kompletní právní servis zajišťující fungování společností jak v oblasti obchodní, tak i v oblasti korporátní a to způsobem, aby běh a fungování obchodní společnosti odpovídalo často se měnícím požadavkům právních norem.

Kromě poskytování právních služeb podnikatelům a obchodním společnostem se naše advokátní kancelář zaměřuje i na poskytování právních služeb v oblasti práva životního prostředí a nepodnikajícím fyzickým osobám též v oblasti občanského práva, rodinného práva, pracovního práva a insolvenčního práva.

Kromě shora uvedených právních služeb poskytujeme našim klientům, s ohledem na jejich zájmy, i další služby související s poskytováním právní služby advokátem jakými jsou úschova peněz či listin, ověřování podpisů a zajišťování překladů právních textů


Naše služby