Ceník

Cenu účtovanou advokátem za poskytnutí právní služby upravuje vyhláška č. 177/1996 Sb. o odměnách advokátů a náhradách za poskytování právních služeb (advokátní tarif). Cena za poskytnutí právních služeb je sjednána obvykle dohodou mezi klientem a advokátem s přihlédnutím k potřebám a zájmům klienta a zejména s ohledem na danou věc a rozsah úkonů prováděných advokátem v rámci poskytnutí právní služby.

Cena za poskytnutí právních služeb může být sjednána jako:

  • cena za úkon,
  • cena podle hodnoty věci, která je předmětem poskytované právní služby,
  • pevná cena za poskytnutí právní služby (za vyřízení celé záležitosti klienta bez ohledu na časovou náročnost nebo složitost řešené záležitosti),
  • paušální cena za poskytnutí právní služby (cena za určité opakující se časové období bez ohledu na časový rozsah služeb a na počet úkonů učiněných advokátem za dané časové období),
  • cena podle výsledku sporu.

S klientem při převzetí věci vždy předem projednáme konkrétní záležitost, která je předmětem poskytnutí právní služby, vybereme nejvýhodnější řešení pro klienta a poté sepisujeme smlouvu o právním zastoupení, ve které je výše ceny za poskytnutí právních služeb dohodnuta ještě před počátkem poskytování právních služeb.