Obchodní právo

Naše advokátní kancelář poskytuje klientům služby prakticky oblastech obchodního práva. Připravíme pro Vás právní rozbor týkající se určitého problému, poskytujeme právní poradenství podnikatelům, obchodním společnostem i vedoucím zaměstnancům při jejich obchodní činnosti. Zabýváme se přípravou veškerých obchodních smluv či jejich posuzováním s ohledem na zájmy klienta.

Pro naše klienty poskytujeme i služby v oblasti korporátního práva tak, aby již založené společnosti fungovaly v souladu se stále se měnícími požadavky právního řádu, zajišťujeme přípravu, průběh a  zastoupení na valných hromadách obchodních společností, změny ve statutárních orgánech společností jakož i jiné záležitosti týkající se formálního fungování společností. 

Naše advokátní kancelář poskytuje rovněž služby v oblasti zakládání obchodních společností, ať jde o komanditní společnosti, veřejné obchodní společnosti, společnosti s ručením omezeným, akciové společnosti či družstva. Pro klienty připravíme veškeré podklady a potřebné dokumenty pro úspěšné a rychlé založení společnosti a její zápis do obchodního rejstříku.

Poskytujeme právní služby i společníkům obchodních společností či členům statutárních orgánů společností ve sporech se společností.

V rámci obchodní činnosti našich klientů poskytujeme právní služby při vymáhání jednotlivých pohledávek, i při hromadné správě pohledávek od samotného počátku, tj. od mimosoudního jednání s protistranou přes soudní vymožení pohledávky až po případnou exekuci majetku dlužníka, při níž spolupracujeme s ověřenými a efektivními soudními exekutory. Vždy se snažíme najít pro klienta nejpříznivější a nejrychlejší řešení jeho problému, ať je klientem věřitel či dlužník.