Pracovní právo

Služby naší advokátní kanceláře v oblasti pracovního práva zahrnují přípravu, návrhy a revize veškerých pracovněprávních dokumentů, ať již se jedná o vznik, změny nebo ukončení pracovněprávního vztahu, přípravu "manažerských smluv", jakož i přípravu, návrhy a revize rozhodnutí zaměstnavatelů o jmenování vedoucích pracovníků do funkce, pracovních smluv pro zaměstnance a přípravu vnitřních předpisů společnosti (pracovních a organizačních řádů).

Dále poskytujeme právní služby v rámci sporů vzniklých z pracovněprávních vztahů, zajistíme pro naše klienty mimosoudní jednání s protistranou či zastoupení před soudem v řízení o pracovněprávním sporu, ať je klientem zaměstnanec či zaměstnavatel.