Právo životního prostředí, odpady

Naše advokátní kancelář se v rámci poskytování právních služeb zaměřuje i na poskytování právní pomoci v oblasti práva životního prostředí a odpadů. Pro naše klienty zajistíme a připravíme právní rozbory a stanoviska z oblasti práva životního prostředí, doporučíme vhodný postup a rovněž zastoupíme klienty v řízeních a při jednáních před správními orgány, včetně řízeních o uložení pokut.

Obchodním společnostem a podnikatelům v oblasti nakládání s odpady zajistíme kompletní právní servis tak, aby jejich činnost byla v souladu s platnou legislativou.