Rodinné právo

Naše advokátní kancelář zajišťuje právní služby klientům i v oblasti práva rodinného. Klientům poskytujeme právní poradenství v oblasti vypořádání společného jmění manželů, zúžení a rozšíření společného jmění manželů, a vypořádání dalšího majetku mezi manželi, sporného i nesporného rozvodu manželství. Zajistíme a ochráníme nároky neprovdané matky, zastoupíme klienty v řízení o výživné pro nezletilé i zletilé děti, o výživné nerozvedené manželky, či nerozvedeného manžela.

Pro klienty připravíme a vyhotovíme veškeré listiny a podklady a poskytujeme i komplexní zastoupení v soudních sporech týkajících se rodinného práva.