Veřejné zakázky

Naše advokátní kancelář poskytuje právní služby v oblasti veřejných zakázek přímo zadavatelům veřejných zakázek i uchazečům o účast v konkrétní veřejné zakázce. Zadavatelům veřejných zakázek poskytujeme komplexní právní poradenství od analýzy nejvhodnějšího druhu zadávacího řízení přes přípravu kompletní zadávací dokumentace až po případné sepisování podání k Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže a zastupování v řízení před ním.

Uchazečům o účast v konkrétní veřejné zakázce připravíme a zajistíme zpracování nabídek, případně námitek proti rozhodnutí zadavatele, návrhy na přezkoumání rozhodnutí zadavatele Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže včetně návrhu na přezkoumání rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky.